24
lip

Janusz Kopaniak

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że firma  Artea Pracownia Architektoniczna Ewy Stockiej wykonała w 2007 roku dokumentację projektową terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z budynkiem obsługi przy ul. Starego Doktora w Dzielnicy Wawer w Warszawie.
Na podstawie w/w projektu WOSiR uzyskał pozwolenie na budowę z dnia 27.05.2008…
Dokumentacja projektowa została wykonana w terminie, zgodnie z obowiązującymi normami.