Modernizacja domu jednorodzinnego przy ul. Popularnej w Warszawie

Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Bema w Warszawie na potrzeby ośrodka pomocy społecznej.

Nadbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Gibalskiego w Warszawie.

Nadbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grzybowskiej w Warszawie.