logo06       Pracownia Architektoniczna Ewy Stockiej

Przebudowy, modernizacje

Projekt przebudowy i adaptacji budynku  przy ul. Bema w  Warszawie na potrzeby ośrodka pomocy społecznej.

Modernizacja budynku teatru „Guliwer

Nadbudowa i rozbudowa budynków jednorodzinnych.

Łomianki.

Serock.

Osiedle Groty Warszawa.