logo06       Pracownia Architektoniczna Ewy Stockiej

Szkoły i przdszkola

Modernizacja przedszkola Nowe Włochy, ul. Śląska

Szkolna sala sportowa w Warszawie ul. Trzech Budrysów.

projekt koncepcji, budowlany i wykonawczy w pełnym zakresie branżowym nowego obiektu – dobudowa do istniejącego budynku szkoły