logo06       Pracownia Architektoniczna Ewy Stockiej

Ujęcia wody oligoceńskiej

Ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Pl. Hallera, Korotyńskiego, Hozjusza, Barska, Reja, Pruszkowska, Popiełuszki, Wysockiego, Pasteura w Warszawie