logo06       Pracownia Architektoniczna Ewy Stockiej

CO ROBIMY ?

projekty architektoniczne, budowlane i wykonawcze

 • budownictwa mieszkaniowego
 • budownictwa przemysłowego
 • obiektów sportowych i rekreacujnych
 • obiektów oświaty i szkolnictwa
 • budownictwa użyteczności publicznej
 • obiektów ochrony środowiska
 • projekty wnętrz

WYKONUJEMY

 • projekty prac remontowych
 • projekty prac adaptacyjno-modernizacyjnych,
  również obiektów zabytkowych
 • inwentaryzacje obiektów w pełnym zakresie wraz z ekspertyzami
 • ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie budowlano-konstukcyjnym i instalacyjnym
 •  studia możliwości i kosztów inwestycji
 • kosztorysy i specyfikacje wykonania i odbioru robót

PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH

 • projekty gotowe
 • prjekty na indywidualne zamówienie