CO ROBIMY ?

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, WYKONAWCZE

 • budownictwa mieszkaniowego
 • budownictwa przemysłowego
 • obiektów sportowych i rekreacyjnych
 • obiektów oświaty i szkolnictwa
 • budownictwa użyteczności publicznej
 • obiektów ochrony środowiska
 • termomodernizacje
 • projekty wnętrz

WYKONUJEMY

 • projekty prac remontowych
 • projekty prac adaptacyjno-modernizacyjnych,
  również obiektów zabytkowych
 • inwentaryzacje obiektów w pełnym zakresie wraz z ekspertyzami
 • ekspertyzy i opinie techniczne w zakresie budowlano-konstukcyjnym i instalacyjnym
 • studia możliwości i kosztów inwestycji
 • kosztorysy i specyfikacje wykonania i odbioru robót

PROJEKTY DOMÓW JEDNORODZINNYCH

 • projekty gotowe
 • projekty na indywidualne zamówienie

INWESTORZY MÓWIĄ